The church in Proślice
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Katolicki kościół drewniany, poewangelicki, został wzniesiony ok. 1531 roku, przebudowany w 1773 roku przez Jerzego Zająca, miejscowego młynarza ? budowniczego wieży. Kościół jest jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią, z lożą kolatorską z XVIII w. na piętrze i schodami zewnętrznymi. Od frontu wieża konstrukcji słupowej, o pochyłych ku górze ścianach, z kruchtą w przyziemiu. Zakończony drewnianym hełmem cebulastym z latarnią. Chór muzyczny z regencyjnym prospektem organowym, wsparty na trzech słupach o wybrzuszonym parapecie w części środkowej. Połączony z emporami bocznymi. W belce tęczowej rozeta.

W kościele warto zwrócić uwagę na zabytkowe późnobarokowe wyposażenie:

Google Maps Location 51°05.949',18°07.431'
more photos
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities