The church in Biskupice
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela

Kościół wyznania rzymskokatolickiego, wzniesiony został w 1626 roku z fundacji Zygmunta von Heydebrandt i Jerzego von Pritzelwitz, przez budowniczego-cieślę Hansa Hasę, jako kościół protestancki.

Wnętrze kościoła zostało w znacznym stopniu zmienione. W formie oryginalnej przetrwał do lat 70. XX wieku, kiedy to proboszcz przeprowadził bez wiedzy i pozwolenia wiele zmian oraz liczne przebudowy wraz z likwidacją cmentarza niemieckiego wokół kościoła oraz budową dzwonnicy na jego terenie. Z wnętrza kościoła usunięto wtedy ambonę, chrzcielnicę oraz krzyże do drogi krzyżowej. Kościół otrzymał drewnianą podłogę, ściany obito boazerią, wymieniono zabytkowe ławki, przeprowadzono także remont organów. Wszystko to spowodowało utratę charakteru świątyni.

W latach 90. XX wieku przeprowadzono marmoryzację drewnianego ołtarza, w początkach XXI wieku wymieniono okna, oświetlenie, odnowiono 14 obrazów przedstawiających drogę krzyżową. Konstrukcja kościoła zrębowa. Wieża o konstrukcji szkieletowej, niezależnej od ścian nawy. Bryła kościoła zwarta. Dachy z wyraźnym okapem, kryte gontem. Niektóre partie ścian ustawione na podmurówce z cegły i kamienia łamanego. Pierwotnie okna pojedyncze, krosnowe, obecnie skrzynkowe.

W kościele warto zwrócić uwagę na:

Google Maps Location 51°04.828',18°11.165'
more photos
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities