The church in Laskowice
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany został w 1686 roku, co potwierdza data zamieszczona na belce tęczowej wspartej na ozdobnie wyrzynanych kroksztynach. Drewniany kościół jednonawowy o konstrukcji zrębowej, orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią, z lożą kolatorską na piętrze i schodami od zewnątrz. Kruchta z boku nawy. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej. Zwieńczona ośmiobocznym hełmem ostrosłupowym z gontem. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną baniastym hełmem gontowym z latarnią. Dzwon z 1601 roku, odlany przez Jakuba Gotza. Wewnątrz strop w nawie kasetonowy, a w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Chór muzyczny wsparty na pięciu spiralnych słupach łączący się z boczną emporą.

W kościele warto zwrócić uwagę na:

Google Maps Location 50°50.789',18°06.815'
more photos
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities