The church in Wędrynia
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół filialny został zbudowany na przełomie XVII/ XVIII w., wieżę dobudowano w 1818 roku. Jest to klasyczna drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej, o malowniczych połaciach dachu, wzbogaconych nad nawą sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą baniastym hełmem.

Wyposażenie późnobarokowe z XVIII w.:

Google Maps Location 50°51.949',18°18.811'
more photos
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities