The church in Lasowice Małe
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza wzmianka o istnieniu drewnianego kościoła w Lasowicach Małych pochodzi z 1447 roku. Obecna świątynia zbudowana w 1688 roku stanowi filię rzymskokatolickiej parafii w Kuniowie. Świątynia zbudowana w konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, kryta gontem, w otoczeniu cmentarza. Nawa główna na planie zbliżonym do kwadratu, wejścia są prostokątne. Dach nad nawą dwuspadowy. Wieża słupowa, dach wieży namiotowy. Prezbiterium trójboczne zamknięte. Przy prezbiterium zakrystia. Chór muzyczny wsparty na słupach profilowanych z organami piszczałkowymi. W latach 90. XX w. ze świątyni skradziono wiele elementów bezcennego i oryginalnego wyposażenia. Dzieła, które skradziono, zostały odtworzone przez wybitnie uzdolnionego miejscowego artystę, malarza i konserwatora Dariusza Jacha i przez franciszkanina z Góry św. Anny, brata Jacka. Inne wartościowe przedmioty, które ocalały, przeniesiono do Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Pod koniec 2004 roku silny wiatr złamał krzyż na wieży. Został on wyremontowany przez miejscowego kowala Rajmunda Turka i umieszczony ponownie na świątyni.

W kościele warto zwrócić uwagę na:

Google Maps Location 50°54.302',18°15.464'
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities