The church in Krzywiczyny
Following the route of the wooden architecture

Sorry, no information about the object in this language.

Kościół pw. św. Trójcy

Drewniany kościół w Krzywiczynach został wzniesiony w 1623 roku przez cieślę Krzysztofa Bittnera na miejscu dawnej protestanckiej kapliczki. Fundatorem świątyni był właściciel Krzywiczyn ? Adam von Frankenberg. Przejęty przez katolików w 1945 roku. W zespole form architektonicznych wyróżnia się wieża, przechodząca w górnej kondygnacji z kwadratu w ośmiobok, nakryta ośmiobocznym daszkiem namiotowym. Wnętrze wypełniają empory, podparte słupami. W kościele warto zwrócić uwagę na ołtarz główny klasycystyczny z ok. 1800 roku. W jego centrum umieszczone jest płótno z 1954 roku przedstawiające Boga w trzech osobach. Za obrazem umieszczone jest okno, które rozświetla malunek w dzień.

We wnętrzu można zobaczyć m.in.

Na wieży dzwon z 1696 roku.

Google Maps Location 51°04.138',18°02.921'
more photos
previous next
tourist Attractions Agrotourism Restaurants and Bars Hotels Pensions and B Sports facilities